Gwirfoddoli gyda Newid Cam

Mae gwirfoddolwyr Newid Cam yn chwarae rhan allweddol yn ein hymdrechion i ymgysylltu â chyn-filwyr a’u teuluoedd a’u cefnogi, a hefyd ein helpu i gynyddu dealltwriaeth o anghenion cyn-filwyr a’u teuluoedd yn y gymuned ehangach.

Mae gennym nifer cynyddol o wirfoddolwyr ymroddedig, sy’n rhoi eu hamser personol gwerthfawr i gefnogi gwaith Newid Cam.

 

Manteision Gwirfoddoli

Mae bod yn wirfoddolwr yn cynnig cyfle i ddysgu sgiliau newydd a magu hyder drwy weithio ochr yn ochr â gwirfoddolwyr eraill, staff cyflogedig a’r cyn-filwyr a theuluoedd sy’n defnyddio Newid Cam.

  • Datblygiad personol
  • Ennill sgiliau a phrofiad newydd
  • Gwella rhagolygon cyflogaeth
  • Defnyddio sgiliau presennol
  • Cwrdd â phobl newydd
  • Cynyddu hyder
  • Hyfforddiant mynediad
  • Gwell lles emosiynol

 

Mwy o fanylion

Am fwy o fanylion, cysylltwch â ni
info@adferiad.org0300 777 2259

Bake off
Wepreweb