Cymryd eich camau nesaf

Mae ein mentoriaid cymheiriaid yn helpu cyn-filwyr, eu teuluoedd a’u gofalwyr sy’n profi straen difrifol ledled Cymru

Mentoriaid iechyd meddwl

Mae tîm Mentoriaid Cyfoed Newid Cam yn gweithio gyda Gwasanaeth Cyn-filwyr GIG Cymru i gynnig cymorth ymarferol i gyn-filwyr sydd angen triniaeth sy’n gysylltiedig â’u hamser yn y lluoedd arfog.

Helpu cyn-filwyr hŷn

Dysgwch fwy am ein prosiect i ddarparu cyfeillio a chymorth cymdeithasol hanfodol i gyn-filwyr hŷn ar draws Conwy, Sir Ddinbych a Chaerdydd

Mae Newid Cam yn rhaglen cymorth i gyn-filwyr yng Nghymru sy’n ceisio helpu cyn-filwyr a’u teuluoedd i fynd i’r afael â straen difrifol a heriau sy’n gysylltiedig ag iechyd meddwl. Mae’n darparu ystod o wasanaethau megis cynghori, mentora cymheiriaid, a mynediad at adnoddau cymunedol perthnasol.

Mae’r rhaglen yn cael ei chyflwyno gan gyn-filwyr a gweithwyr proffesiynol sy’n deall anghenion unigryw y rhai sydd wedi gwasanaethu yn y lluoedd arfog. Mae “Newid Cam” hefyd yn cydweithio â phartneriaid yn y sector gwasanaethau a chymorth cyn-filwyr yng Nghymru i sicrhau darpariaeth gwasanaethau di-dor a hyrwyddo arloesedd. Ers ei sefydlu yn 2014, mae’r rhaglen wedi helpu dros 3,000 o gyn-filwyr a’u teuluoedd.

Cymorth i Gyn-filwyr

Pam Newid cam

Cefnogi

Mae tîm Mentoriaid Cyfoed Newid Cam yn gweithio gyda Gwasanaeth Cyn-filwyr GIG Cymru i gynnig cymorth ymarferol i gyn-filwyr sydd angen triniaeth sy’n gysylltiedig â’u hamser yn y lluoedd.

Partneriaethau

Rydym yn cydweithio â phartneriaid amrywiol yn y diwydiannau gwasanaeth cyn-filwyr a chymorth yng Nghymru i ddarparu gwasanaeth llyfn a di-dor, annog arloesedd, ac olrhain cynnydd.

Gwasanaeth di-dor

Rydym yn cynnal asesiad llawn o holl ofynion ein cleientiaid ac yn cynnig cyngor un-i-un ac arweiniad ymarferol cyhyd ag y bo angen.

Mewn parneriaeth gyda

Y Lluoedd Arfog
ABF Elusen y Milwyr
Cyn-filwyr yn helpu'r GIG
Gwasanaeth Cyn-filwyr GIG Cymru