Gwneud rhodd

Dangoswch eich cefnogaeth i Newid Cam drwy gyfrannu heddiw!

Rhoi ar-lein

Diolch am ystyried gwneud cyfraniad i Newid Cam. Gallwch ymweld â’n gwefan JustGiving neu ddefnyddio’r teclyn ar y dudalen hon i wneud rhodd unwaith ac am byth.

Os hoffech gyfrannu at Newid Cam yn rheolaidd, gellir sefydlu hyn hefyd drwy JustGiving. Mae canllawiau pellach ar gael bob amser gan ein tîm ar 0300 777 2259.

drwy siec, post neu ffôn

Ffoniwch ni ar 0300 777 2259, a byddwn yn falch iawn o drefnu eich rhodd drwy ein tîm cyllid.

Gallwch anfon rhoddion atom yn uniongyrchol drwy’r post ond ffoniwch ymlaen llaw fel y gallwn helpu i wneud trefniadau priodol ar gyfer eich cyfraniad hael.

 

Ydych chi wedi ystyried rhoi cyflogres?

Mae Rhoddion Cyflogres (neu Give as you Earn), a gefnogir gan yr Charities Aid Foundation, yn caniatáu i dalwyr treth incwm y DU wneud rhoddion rheolaidd i elusen o’u dewis yn uniongyrchol o’u cyflog misol. Mae’r dull cymorth treth-effeithlon hwn yn golygu y bydd pob punt a roddwch i Newid Cam yn costio 80c i chi os ydych yn drethdalwr cyfradd sylfaenol, neu hyd yn oed llai os ydych yn talu treth cyfradd uwch neu ychwanegol!

Dan arweiniad ADFERIAD

Mae Newid Cam yn cael ei arwain gan Adferiad, elusen gofrestredig. Mae’r holl roddion yn cael eu talu i Adferiad, lle maent yn cael eu neilltuo i’w defnyddio gan Newid Cam.

Codi arianFayeBeck
393_PW166354-3Step
Rhoi gyda JustGiving